SKOGSNÄS

Skogsnäs är ett kooperativ i Ångermanland som bildades 1973 som ett socialt och ekologiskt experiment. Med tiden har det utvecklats till att bli ett hållbart alternativ i en alltmer komplicerad värld. Från att ha varit en enda gård med 200 ha mark, det mesta skog, har Skogsnäs utvecklats till en by med 40 vuxna och många barn, med egen skola, dagis, kulturhus och en mängd olika småföretag. Marken och byggnaderna ägs av kooperativet och alla byns medlemmar har en egen ekonomi ur vilken de betalar en mindre avgift till kollektivet varje månad.
Genom åren har man byggt ett tjugotal hus och ekonomibyggnader och marken odlas ekologiskt av några av medlemmarna. Skogen används uteslutande till ved och virke. Med hjälp av den lokala sågen, ett snickeri, en stor maskinpark och bybornas mångskiftande kunskaper har det mesta kunnat göras inom kollektivet.

Bland småföretagen märks bland annat ett utbildnings- och behandlingshem, en smedja, ett kläd- och designföretag, en scenograf, ett skogsvårdsföretag och flera snickerier.
De vuxna i kollektivet spänner över alla åldrar, vilket bådar gott för kontinuiteten i framtiden.